Chính sách bảo hành thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui

Chính sách bảo hành thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui

Chính sách bảo hành thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui

Chính sách bảo hành thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui

Chính sách bảo hành thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui
Chính sách bảo hành thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui

Chính sách

Chính sách bảo hành thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui

11-04-2018 02:32:29 PM - 1063

Chính sách bảo hành thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui cụ thể như sau:

Bảo hành 1 năm cho các chủng loại sản phẩm.

Bảo hành 2 năm cho bình điện giải tạo ion kiềm của thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui AL700E

Bảo hành 5 năm cho vòi nước của 2 thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui A101E và AL700E

 

 

 

Các tin khác