Thế nào là nước sạch?

Thế nào là nước sạch?

Thế nào là nước sạch?

Thế nào là nước sạch?

Thế nào là nước sạch?
Thế nào là nước sạch?

Tin tức

Thế nào là nước sạch?

02-04-2018 11:15:45 AM - 439

Chúng ta đều biết, nước rất cần cho cơ thể và cho cuộc sống của con người. Nước đã chiểm từ 70 đến 75% trọng lượng cơ thể con người. Do vậy, hàng ngày, con người rất cần nguồn nước sạch để đảm bảo cho nhu cầu thiết thực của mình.

VẬY NƯỚC NHƯ THẾ NÀO LÀ NƯỚC SẠCH, ĐẠT TIÊU CHUẨN UỐNG ĐƯỢC...

Về chỉ tiêu vi sinh, tối thiểu 5 chỉ tiêu dưới đây phải đạt chuẩn giới hạn cho phép: 0 hoàn toàn.

- Coliforms

- Escherichia coli

- P.aeruginosa

- Bào tử kị khí khử sulffit

- Liên cầu phân

Về chỉ tiêu hóa lý, phải đạt trong giới hạn cho phép với tối thiểu 13 hạn mục sau:

- Mùi vị: không có mùi vị lạ

- Màu sắc:  <= 15 với phương pháp thử Palintest 8000

- Độ p.H (25 độ C): 6.5-8.5

- Độ đục: <= 2.0 với phương pháp thử SMEWW 2130 B, 22nd, Edition

- Độ cứng: <= 300 với phương pháp thử TCVN 6224:1996

- Clorua: <= 250

- Sắt toàn phần: <= 0.3

- Sulfat: <= 250

- Độ oxy hóa hữu cơ môi trường H+: 2.0

- NH3: <= 3.0

- Nitrit: <=3

- Nitrat: <=50

- Hàm lượng Mangan: <= 0.3

Với thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui, sẽ giúp cho nguồn nước cấp tại nhà bạn an toàn và đảm bảo với các chỉ tiêu vừa nêu trên.

Các tin khác